Der er stor spændvidde inden for det kvalitative felt. Contribution har betydelig erfaring med dybdeinterviews og arbejder sammen med partnere om at levere et bredt udsnit af de øvrige kvalitative metoder.

Vi har arbejdet i en lang række brancher og har desuden industrieksperter tilknyttet inden for blandt andet medico og biotek.