Contribution anvender mange forskellige kvantitative metoder, men har præference for choice-baserede teknikker, der er en samlebetegnelse for markedsanalysemetoder, hvor respondenten tvinges til at vælge mellem forskellige alternativer. Med disse valg afspejler analysesituationen bedre den virkelige verden, hvor man sjældent kan få alt, men må lave et offer enten i form af features/fordele eller pris.

De choice-baserede teknikker dækker over forskellige metoder, f.eks. Max Diff, Menu-based Choice, choice-based conjoint analyse, Adaptive choice-based conjoint. Disse er international anerkendt som de bedste værktøjer til afdækning af feature vigtighed, feature værdi, brandværdi og prissætning m.v.
Læs mere om teknikkerne til højre.

Du kan også få svar på Hvor og til hvad kan conjoint analyser anvendes?