Prissætning og porteføljeoptimering

I takt med stigende konkurrence samt kundekrav, der spreder og ændrer sig, bliver behovet for at justere go-to-market indsatsen stigende.
Contribution tilbyder facts og rådgivning, der hjælper jer til at styrke segmentering, value propositions, produktportefølje og prissætning.

Læs mere

Produktudvikling og innovation

Udvikling og lancering af nye produkter medfører en masse spørgsmål og usikkerhed i alle udviklingsgates. Vi tror på at front-loade markedsdata og tidligt i innovationsprocessen give svar på feature- og produktpræferencer, konceptinteresse, segmentering, porteføljekannibalisering og prissætning.

Læs mere