Contribution undersøger markedet, giver facts og rådgiver om:

Feature- og produkt præferencer

Hvor vigtige oplever kunderne de forskellige feature- og produktmuligheder, og hvad vil de betale for dem? Til at besvare spørgsmålene bruges ofte conjoint analyser.

Konceptinteresse og markedspotentiale

Hvor stor andel af målgruppen udtrykker købsinteresse og hvor hyppigt vil de bruge produktet?

Prisstrategi, prismodeller og prisniveau

Hvilken prisstrategi, prismodel udnytter bedst kundernes opfattede værdi og hvad skal priserne konkret være? Læs mere under Prisstrategi.

Produktportefølje kannibalisering

I hvilken udstrækning vil det nye produkt kannibalisere på den eksisterende produktportefølje?

Segmentering

Hvilke prissegmenter eksisterer i markedet og hvordan drager vi størst fordel af dem? Svarene findes normalt ved grundige prisanalyser.

 

Klik her for at lære mere om vores metoder →

 

Klient case

Situation

Klientens business case indeholdt en internt estimeret pris på $55 for det nye produkt.

Vores opgave

Inden produktet gik i udviklingsfasen ønskede klienten større sikkerhed for prisen og bad os gennemføre en prisanalyse.

Fremgangsmåde

En choice based conjoint analyse blev gennemført blandt målgruppen i USA.

Konklusion

Analysen påviste en optimalpris på $99.
Og endvidere at kunderne ikke så fordele i nogle specifikke features, hvorved udviklingstid kunne spares.