Contribution
Contribution har siden 2005 styrket vores klienters indtjening gennem pris- og go-to-market rådgivning. Mens virksomheden gennem årene har arbejdet med en række indsatsområder (prisprocesser, rabatreduktioner, cost-to-serve optimering, activity based costing m.v), så er det de senere år særligt kvalitative og kvantitative markedsanalyser baseret på såkaldte ’tradeoff’ teknikker, der har været i fokus. Virksomheden er dermed specialiseret inden for klassiske choice conjoint analyser, maximum difference samt den avancerede adaptive choice based conjoint.Virksomheden får anerkendelse for den indsats, der lægges i at opnå en dyb forståelse for problemstillingerne og omkringliggende markedssituation, samt for troværdige og gennemarbejdede analyseresultater og anbefalinger.

 

Martin Borch, CEO
Martin Borch stiftede Contribution i 2005. Han har arbejdet med ledelse og rådgivning siden 1996 og har blandt andet været leder af management konsulent og markedsresearch kompetencerne på Icon Medialabs Københavns kontor, et internationalt web konsulenthus, hvor han rådgav klienter om web- og prisstrategier. Inden etableringen af Contribution arbejdede han i 2001-2005 i Maersk Data Gruppen, dels som direktør for gruppens Venture IT selskab, dels som divisionschef i Maersk Data Transport.Martin har en HD(A) og MBA fra Henley Management College. Han har succesfuldt gennemført talrige Go-to-Market og prissætningsopgaver indenfor value driver analyse og value pricing, optimeret prisprocesser, politikker og værktøjer, udmålt betalingsvillighed, og reduceret profitdræn via activity based costing principper.

 

MS
MS har 5 års markedsanalyseerfaring og har specialiseret sig i spørgeskemaprogrammering, hvor han behersker adskillige værktøjer såsom Sawtooth, Confirmit, Qualtrics m.v.

 

SA
SA har mere end 7 års markedsanalyseerfaring. Han er specialiseret i spørgeskemaprogrammering og behersker Java scripting, PHP, Perl, databaser m.v. der sætter ham i stand til at programmere fantastiske funktionaliteter. Ud over traditionelle analyser behersker han også alle Conjoint baserede undersøgelsestyper fra adaptive conjoint analysis, menu-based choiced, choice-based conjoint og adaptive choice-based conjoint.

 

RT
RT har 5 års erfaring indenfor marketing analytics og markedsundersøgelser. Han behersker de væsentligste analytiske værktøjer som SAS, SPSS, Excel etc. og har stor erfaring i at gennemføre avancerede analysemetoder såsom conjoint-baseret modellering, segmentering, predictive modellering, faktor analyse og andre multivariate analyser.

 

TG
TG har 8 års erfaring med markedsundersøgelser og marketing analytics med vægt på media ROI, priselasticitet, erhvervelse og fastholdelse af kunder, samt brand og tilfredshedsmålinger. Han behersker avancerede analyseteknikker såsom Conjoint, CHAID, TURF, pathway analyse, perceptionskort, logistisk regression, HB regression og markedsmix modellering.